Web, sociální média
Zåhrada To je život!

Cíl
Připravit strategii on-line komunikace.

Řešení
Webové stránky jsou pro developerský projekt nezbytností. Jsou většinou prodejním portálem s řadou doplňujících informací, které mají návštěvníka postupně dovést v ideálním případě k rozhodnutí nemovitost koupit nebo alespoň zařadit si projekt, tj. jeho značku, ve své mysli na přední místa v seznamu projektů, mezi kterými se rozhoduje. Při designu webových stránek se pracuje s dojmem, který má web u návštěvníka zanechat. Od struktury, přes funkčnost až po řešení homepage a následujících stran. Návštěvník musí na každém kroku zažívat vzrušení z poznávání nového a touhu vědět víc. V dnešní době ale samotná stránka podle nás nestačí. Důležité je cílové skupiny, zásobovat dalšími sděleními, které mohou mít různorodé cíle. Vhodným nástrojem je blog, který může být součástí stránek nebo může samostatně běžet na vlastní doméně a nezasahovat do prodejního portálu. Podobnou roli hrají i sociální média. Z nich samozřejmě vyčnívá Facebook s dnešními více jak 3 miliony uživatelů jen v České republice. Důležité je si však uvědomit možnosti daného kanálu a tomu přizpůsobit i strategii.

Podívejte se na webové stránky www.zahradatojezivot.cz a blog www.zivotjefajn.cz.

Případová studie
Rozsah kampaně včetně on-line komunikace projektu Zåhrada To je život! si zasluhoval, abychom k ní připravili podrobnější případovou studii. Demostrujeme na ní naši představu toho, jak by měl marketing developerského projektu vypadat, od vystavění příběhu projektu, přes identitu, web a sociální media až po samotnou exekuci. Celou případovou studii můžete shlédnout při osobní konzultaci, kterou poskytujeme zdarma a která zahrnuje i podrobnější teoretické seznámení s tím, jak lze postavit a vybudovat značku developerského projektu.