Webová stránka kampaně
Buď Pohodářem!

Cíl
Vytvořit novou webovou stránku pro podporu získávání nových členů Odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu.

Řešení
Zpracování webové stránky předcházela naše práce na celkové podobě kampaně Buď Pohodářem!, jejíž byla důležitou součástí. Stránka slouží potenciálním novým členům a všem zájemcům o členství v odborech. Mohou zde zjistit odpovědi na všechny své otázky, najdou i kompletní kontakty a potřebné informace a odkazy. Členění je srozumitelné a orientace tedy velmi jednoduchá. Grafika navazuje na výtvarné zpracování celé kampaně, jako hlavní motiv se zde opět objevují kreslené postavičky průvodců radami a výhodami.
 
Webovou stránku jsme zpracovávali od prvotního návrhu obsahu, přes vizuální podobu, až po finální realizaci.