Webová stránka
výtvarnice Jany Alfery

Cíl
Vytvořit přehlednou webovou stránku výtvarnice Jany Alfery.

Řešení
Navrhli jsme jednoduchý funkční web s velkým slideshow prezentující koláže Jany Alfery.