Zåhrada To je život!

 

Popis projektu
Projekt nové městské čtvrti v Lysé nad Labem zahrnuje 13 bytových domů s 257 byty, obchodní centrum s hotelem, bazénem, fitness, ordinacemi … Kampaň k tomuto projektu proto byla velmi komplexní a klientovi jsme poskytli téměř všechny služby z našeho portfolia.

Brand Building
Základem bylo vypracování identity projektu, která ve své podstatě nepředstavuje pouze logo a další vizuální nebo verbální prvky, ale především strategii a filosofii projektu transformované do jazyka marketingové komunikace. Identita nám poskytuje základ, na němž se buduje značka projektu. Vytváří se stopa v myslích cílových skupin tak, aby se ve správný okamžik rozhodly, jak potřebujeme. Identita projektu je součet vlastností a způsobů jejich komunikace, které projekt sjednocují a zároveň odlišují od jiných developerských projektů. Nejdůležitějším úkolem při budování značky developerského projektu je přesvědčit o něm místní samosprávu, stávající rezidenty a především budoucí kupce.

Komunikační kanály
Identita nám pomáhá zachovat konzistenci při plánování komunikačních kanálů, pořadí jejich nasazení i tvorbě relevantních sdělení, kterými příběh značky doručíme k cílové skupině a zakotvíme v jejich myslích. V případě kampaně „Zåhrada To je život!“ to zahrnovalo web a sociální média, outdoor, přímý marketing, soutěž, promotion – 3D brýle a řadu dalších krátkodobých i dlouhodobých marketingových nástrojů.

Případová studie
Rozsah této kampaně si zasluhoval, abychom k ní připravili podrobnější případovou studii. Demostrujeme na ní naši představu toho, jak by měl marketing developerského projektu vypadat, jak jsme ho stručně popsali na předchozích řádcích, od vystavění příběhu projektu, přes identitu, web a sociální media až po samotnou exekuci. Celou případovou studii můžete shlédnout při osobní konzultaci, kterou poskytujeme zdarma, a která zahrnuje podrobnější teoretické seznámení s tím, jak lze postavit a vybudovat značku developerského projektu.