Zimní kampaň Bridgestone

Cíl
Zrealizovat internetovou soutěž pro zákazníky s cílem zvýšit prodej pneumatik značky Bridgestone.

Řešení
Na webových stránkách klienta jsme zprovoznili registrační formulář soutěže a vytvořili mechaniku soutěže.  Ke zvýšení povědomí byla soutěž podpořená letáky a plakáty ve všech prodejních místech Firststop a bannerovou inzercí na internetu.