Jaroslav Svěcený

Jaroslav Svěcený je český houslový virtuóz. Na svém kontě má více než 41 nahraných CD světového houslového repertoáru. Jedná se o velkého popularizátora a propagátora vážné hudby, nositele prestižní ceny Masarykovy akademie umění. Po studiu na konzervatoři a AMU se stal nejen sólistou ale i znalcem historických houslí a stavby houslí. Tyto staré nástroje on sám také vystavuje, předvádí i nahrává jejich zvuk na CD. Nevyhýbá se ani vystupování s uměleckými soubory z oblasti populární hudby.

 

Související odkazy

Slavné evropské housle – výstava

Slavné evropské housle – logo a vizuál

Slavné evropské housle – katalog