Slavné evropské housle – výstava

Cíl
Spolupodílet se na ideovém návrhu tohoto projektu, navrhnout vizuální styl projektu, vytvořit grafickou podobu a zajistit výrobu všech tiskovin včetně katalogu výstavy, plakátů, bannerů, letáků, pozvánek, apod., vytvořit architektonický návrh a poté kompletní realizaci výstavy, kompletně produkčně zajistit celý projekt včetně všech doprovodných akcí.

Řešení
Výstava a koncerty „Slavné evropské housle – Praha 2009“
30. září – 29. listopadu 2009, Obecní dům v Praze

116 let poté, kdy se naposledy konala v Praze srovnatelná akce, otevřel Jaroslav Svěcený unikátní výstavu mistrovských nástrojů čtyř uplynulých staletí. Veškeré vystavené exponáty pocházely výhradně ze soukromých sbírek z celé Evropy, takže nikde jinde než právě na této pražské výstavě nebyly k vidění. Celou akci doprovodila série koncertů vážné hudby, na kterých se jednotlivé vzácné housle představily i naživo, což neobvyklý zážitek ještě umocnilo.

V Obecním domě mohli návštěvníci vidět také housle „českého Stradivariho“ Kašpara Strnada nebo „pražského Stradivariho“ Ferdinanda Augusta Homolky a seznámit se tak s dosud málo známou částí historie hlavního města. Součástí expozice byla kromě řady dobových dokumentů a komponovaného hudebně-dokumentárního filmu „Čtvero ročních dob Pražského hradu“ (www.famousviolin.cz) také skutečná houslařská dílna a velkoplošné panely s obsáhlým množstvím informací. Třešničkou na dortu výstavy „Slavné evropské housle – Praha 2009“ byly nádherné housle Giuseppa Fioriniho.

Zajímavostí byly komentované prohlídky, které prováděl osobně Jaroslav Svěcený.

Výstavu doprovodil česko-anglický katalog, audio CD a DVD „Čtvero ročních dob Pražského hradu“.

Koncerty i výstava se konaly pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a za partnerství Magistrátu hlavního města Prahy.