Logo SMART Chytré bydlení
Nové Butovice

Cíl
Vytvořit logo developerského projektu SMART Chytré bydlení

Řešení
Po prvotních verzích návrhů loga a konzultacích s klientem o celkové koncepci bytového projektu jsme postupně dospěli k vybranému grafickému řešení loga i slovního doplňku.

Název SMART a slovní doplněk CHYTRÉ BYDLENÍ V NOVÉ BUTOVICE jsme propojili do grafické kompozice vycházející z matematické rovnice. Toto řešení umožňuje variabilitu zvolených piktogramů v pevně dané grafice. Samotné logo SMART se objevuje vždy s grafickým zvýrazněním znaku =. Opět jsou možná dvě různá umístění znaku. Barevnost a dobrá identifikace znaku se postarají o nezaměnitelnost loga. Možnost variabilní funkce loga odkazuje přímo na filozofii projektu a jeho funkční řešení.