Metalimex

METALIMEX a. s. patří mezi nejvýznamnější obchodní společnosti v České republice a dlouhodobě si udržuje své pevné postavení na českém i světovém trhu. Rozhodující obchodní činností společnosti je obchod s barevnými kovy a polotovary z barevných kovů, obchod s ocelovými výrobky v celé struktuře hutní výroby, surovinami a palivy ve formě energetického uhlí, antracitu a koksu a volný trading v ostatních komoditách.

Současné postavení společnosti v ekonomice České republiky dokládá kromě jiných i umístění v hodnocení TOP 100, kde opakovaně zaujímá přední místa mezi nejvýznamnějšími společnostmi v České republice.

 

Související odkazy

Výroční zprávy Metalimex