Profil společnosti PROFIBUS – PROFINET

Cíl
Zpracování a výroba miniprofilu.

Řešení
Za použití grafických prvků daného korporátního stylu jsme navrhli grafiku jednoduchého několikastránkového profilu. Grafika je připravena k obměňování potřebného obsahu a jednoduché přípravě dalšího aktualizovaného vydání.