Výroční zprávy Metalimex

Cíl
Navrhnout grafiku a zpracovat tiskovou podobu výroční zprávy společnosti.

Řešení
Pro společnost Metalimex, a. s, jsme výroční zprávu zpracovávali 2 roky za sebou. Zajišťovali jsme komplet přípravu od fotografování představenstva společnosti, přes grafickou podobu, dtp zpracování, po přípravu a kontrolu tisku. Tiskovina se skládala ze dvou na sebe navazujících brožur – Výroční zpráva v lepené vazbě a Příloha účetní závěrky s vazbou šitou. Obě brožury byly spojeny papírovou páskou v designu celé výroční zprávy. Zajímavé bylo použití metalické barvy, která vytvořila výrazné efekty v grafice.